आगामी परीक्षा

  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II) , 2016
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II) , 2016 (अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी पाठ्यक्रम)
  • इंजीनियरी सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2020
  • सिविल सेवा ( प्रधान) परीक्षा , 2016