आगामी परीक्षा

  • भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2022
  • भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, 2022
  • सम्मिलित भू-वैज्ञानिक (प्रधान) परीक्षा, 2022
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा ( I), 2022 (अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी)