आगामी परीक्षा

  • इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2022
  • सम्मिलित भू-वैज्ञानिक (प्रारंभिक) परीक्षा, 2022
  • सिविल सेवा परीक्षा, 2021
  • सम्मिलित भू-वैज्ञानिक (प्रधान) परीक्षा, 2021