आगामी परीक्षा

  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2017
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2017
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2017 (अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी)
  • केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट (कार्यकारी) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2024