आगामी परीक्षा

  • सम्मिलित भू-वैज्ञानिक (प्रधान) परीक्षा, 2022
  • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2020
  • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2019
  • सम्मिलित अनुभाग अधिकारी ( ग्रेड - बी) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2023