आगामी परीक्षा

  • सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2019
  • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2021
  • इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021
  • भारतीय आर्थिक सेवा - भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2021