आगामी परीक्षा

  • भारतीय आर्थिक सेवा - भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2021
  • सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2019
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा ( II), २०१९ (अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी)
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा ( II), २०१९