आगामी परीक्षा

  • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2019
  • भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2023
  • भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, 2023
  • सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2021