आगामी परीक्षा

  • सिविल सेवा परीक्षा, 2014
  • सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2020
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा ( II), २०१९
  • केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट (कार्यकारी) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2020