आगामी परीक्षा

  • केन्द्री य सशस्त्रक पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2015
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा(I), 2015
  • सम्मिलित चिकित्साा सेवा परीक्षा, 2015
  • भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2015