आगामी परीक्षा

  • भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2020
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा ( I ), 2020
  • सम्मिलित भू-वैज्ञानिक (प्रारंभिक) परीक्षा, 2020
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा ( II ), 2020 (अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी)