आगामी परीक्षा

  • केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट (कार्यकारी) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2024
  • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2021
  • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2020
  • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2019