आगामी परीक्षा

  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2023
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2023 (अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी)
  • भारतीय आर्थिक सेवा - भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2024
  • सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2024