आगामी परीक्षा

  • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2019
  • सम्मिलित भू-वैज्ञानिक (प्रारंभिक) परीक्षा, 2020
  • भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2022
  • सम्मिलित भू-वैज्ञानिक (प्रधान) परीक्षा, 2020