आगामी परीक्षा

  • केंद्रीय सशत्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2017
  • इंजीनियरी सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2017
  • सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2017
  • भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, 2017