आगामी परीक्षा

  • केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल ( सहायक कमांडेंट ) परीक्षा , 2016
  • केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल ( सहायक कमांडेंट ) परीक्षा , 2016
  • भारतीय आर्थिक सेवा तथा भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2017
  • इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2017